Bedrijfsprofiel CVJO Nijmegen – Raad van Toezicht

Contactgegevens
Stationsplein 12
6512 AB Nijmegen

CVJO Nijmegen is een Stichting met twee directeuren / bestuurders en een meervoudige Raad van Toezicht. De rol van de Raad van Toezicht is toezicht houden op deugdelijkheid van bestuur en een adviseursrol voor de directie. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Joost Bouman is directeur / innovatiemakelaar van het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie (RNCT). Het RNCT is een stichting met de missie om ondernemers in de maakindustrie in de regio groot-Nijmegen te helpen nog succesvoller te zijn. Het verbinden van (innovatie)vragen met de aanwezige kennis en kunde in de regio staat hierbij centraal. Binnen het MKB zijn er veel kansen en kansrijke ideeën voor innovatie. Veel van die kansen en ideeën worden niet benut of komen niet tot volle wasdom door gebrek aan kapitaal, kennis, competenties of het juiste netwerk. Joost Bouman steunt ondernemers bij innovatie door aan die leemtes invulling te geven. De focus ligt hierbij op innovaties in product, proces, organisatie en markt.
Hendrik M. Savelsberg heeft na het behalen van zijn HBO Fysiotherapie en sport 6 jaar een zelfstandige praktijk gerund. Nadien is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van RSI preventieve systemen en trainingen. In 1999 is Hendrik gestart in het familiebedrijf met het opzetten van een business tak binnen de organisatie, welke uitgroeide tot een core business activiteit. Na 13 jaar heeft hij de overstap gemaakt om in de uitzendbranche een specialistisch uitzendbureau voor de schadeherstelbranche te herstructureren en te professionaliseren. Na gedegen successen heeft Hendrik besloten om zich als zelfstandig adviseur, als partner aan te sluiten bij Claassen, Moolenbeek & Partners. Hendrik heeft een grote affiniteit met management, verbeteren van procesgangen en (her)structurering, ondernemingsplanning en financieel management. Hendrik heeft een brede kennis van de autoherstelbranche, audiovisuele B2B markt en generiek het MKB.
Een prettige sparringpartner voor ondernemingsplanning, (her)structurering, procesoptimalisatie en het begeleiden van verander en implementatie trajecten.
De belangrijkste drijfveer voor Hendrik is het persoonlijke contact met de ondernemer om te komen tot een bedrijfsvoering die in balans is en leidt tot een beter bedrijfsresultaat. Zijn bedrijfskundige en bancaire specialismen vindt u op het gebied van ondernemingsplanning, (her)structurering, procesoptimalisatie en financieringsplanning.